22 Μαΐου 2015

Τα Βόρεια Ιδιώματα της (περιοχής της) Καστοριάς: η θέση τους ανάμεσα στις Νεοελληνικές Διαλέκτους

Η εργασία της Ελένης Παπαδάμου και του Γιώργου Παπαναστασίου (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), ΑΠΘ) αναφέρεται στα ελληνικά ιδιώματα της περιοχής της Καστοριάς και πιό συγκεκριμένα στη θέση τους ανάμεσα στις νεοελληνικές διαλέκτους.

Για την κατάταξή τους χρησιμοποιούνται σά βάση τα εικοσιτέσσερα χαρακτηριστικά που προτείνει ο Τζιτζιλής για την κατάταξη των νεοελληνικών διαλέκτων και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που δίνουν μιά εικόνα για τα ιδιώματα που χρησιμοποιούνται στην περιοχή της Καστοριάς.


Η εργασία δέν αναφέρεται στα ιδιώματα της πόλης της Καστοριάς και άλλων οικισμών, όπως του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας).

Δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του Πέμπτου διεθνούς συνεδρίου νεοελληνικών διαλέκτων και γλωσσολογικής θεωρίας (Fifth international conference of Modern Greek dialects and linguistic theory), που έλαβε χώρα στη Γάνδη του Βελγίου (Ghent) στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2012 και την επιμέλειά τους είχαν οι Mark Janse, Brian Joseph, Αγγέλα Ράλλη & Metin Bağrıaçık.