Προφίλ

~ ΚΟΖΑΝΙΤΟΛΟΓΙΟ ~
(φυσιογνωμία και στόχοι)


Το Κοζανιτολόγιο είναι ένα μπλόγκ που σκοπό έχει τη συλλογή και διάδοση υλικού (γραπτού και οπτικοακουστικού) που αφορά την πόλη της Κοζάνης, τους Κοζανίτες και τα κοζανίτικα, αλλα και γενικότερα υλικού γύρω απο την παράδοση της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας. Στόχος είναι η τεκμηρίωση και η ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας.

Το Κοζανιτολόγιο δέν είναι ένα ειδησεογραφικό μπλόγκ και συνεπώς δέ θα ασχοληθεί με την επικαιρότητα (παρα μόνο κατ’ εξαίρεση). Επίσης, στο Κοζανιτολόγιο δέν έχουν θέση ιδεολογικές συζητήσεις ή πολεμικές και συνεπώς θα αποφεύγονται θέματα που έχουν σχέση με πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.


Έμφαση θα δοθεί σε θέματα γύρω απο την ιστορία, τον πολιτισμό (λαογραφία και γλώσσα) και το φυσικό περιβάλλον των κοινοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Κοζάνης (χωρίς αυτό να σημαίνει οτι έρχεται σε δεύτερη μοίρα η παράδοση και ο πολιτισμός των υπόλοιπων Δυτικομακεδόνων).


Αποτελεί επιδίωξη του Κοζανιτολογίου η συνεργασία με ερευνητές που ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν κείμενα και εργασίες σχετικές με την ιδιαίτερη πατρίδα τους ή/και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα.

Το βασικό στοιχείο του Κοζανιτολογίου είναι ένα κάλεσμα προς όλους τους Δυτικομακεδόνες, ώστε να το χρησιμοποιήσουμε για να μοιραστούμε όλα αυτά που μας ενώνουν και μας ξεχωρίζουν. Έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία να ενισχύσουμε και να διευρύνουμε τους μεταξύ μας δεσμούς με το να μοιραζόμαστε τις γνώσεις, τις εμπειρίες, το χιούμορ και τη γλώσσα των παππουδογιαγιάδων μας.


Ένας απο τους στόχους 
του Κοζανιτολογίου είναι και η δημοσίευση επιστημονικών εργασιών γύρω από θέματα που αφορούν κατά κύριο λόγο τη Δυτική Μακεδονία. Εκτός από την παράδοση και τον πολιτισμό, τα θέματα αυτά μπορούν να αφορούν την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα & πανίδα), τη χωροταξία και την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας.

Ολοκληρωμένες εργασίες μπορούν να βρούν θέση στο Κοζανιτολόγιο είτε ολόκληρες, είτε υπο τη μορφή περιλήψεων που θα πληροφορούν το κοινό για τα χαρακτηριστικά της εργασίας (το αντικείμενο και τη μέθοδο της έρευνας), διευκολύνοντας την πρόσβαση στην πρωτότυπη εργασία.


Τέλος, το Κοζανιτολόγιο προτρέπει όλους τους Δυτικομακεδόνες να συμβάλ(λ)ουν σε αυτό το εγχείρημα με απώτερο στόχο το ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας να βρεί το δρόμο της αξιοποίησης προς την κατεύθυνση της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, ώστε το Κοζανιτολόγιο συμβάλει, εκτός απο την πνευματική και την πολιτιστική, και στην οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας.Βρείτε μας στο Facebook:

α) Σελίδα

β) Ομάδα Φίλων

γ) Προφίλ Α΄

δ) Προφίλ Β΄
ΟΝΟΜΑΣΙΑ

Όπως είδαμε, πρωταρχικός σκοπός του Κοζανιτολογίου είναι η συλλογή στοιχείων γύρω απο την Κοζάνη, τους Κοζανίτες και τα κοζανίτικα και γι' αυτό σά λέξη το «Κοζανιτολόγιο» (Kozanitologio) χαρακτηρίζεται απο το κατασκευαστικό στοιχείο -λόγιο, που δηλώνει είτε ένα σύνολο απο τα αντικείμενα αναφοράς που δηλώνει το πρώτο στοιχείο, είτε έναν κατάλογο με στοιχεία γύρω απο τα αντικείμενα αναφοράς: π.χ. λεξιλόγιο, πληκτρολόγιολημματολόγιο
ανθολόγιοημερολόγιουβρεολόγιοευχολόγιο, τιμολόγιο, δειγματολόγιο, ερωτηματολόγιο, δρομολόγιοβηματολόγιοποινολόγιο, δημοτολόγιο, πελατολόγιο, κτηματολόγιο, περιουσιολόγιο, συνταγολόγιο, χρωματολόγιο κλπ. (δές Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσ/νίκη 1999, λήμμα «-λόγιο»).

Επίσης, σά λέξη το Κοζανιτολόγιο συνδέεται με την ελληνική ονομασία των μπλογκ, που λέγονται «ιστολόγια».