16 Φεβρουαρίου 2018

«Κοζανιτολόγιο: Λεξικό του Κοζανίτικου Ιδιώματος (2017)», του Χριστόδουλου Χριστοδούλου


Με τον τόμο αυτό παραδίδεται στη δημοσιότητα το Λεξικό του Κοζανίτικου Ιδιώματος (ΛΚΙ), το λεξικό του βόρειου ιδιώματος που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα στην πόλη της Κοζάνης.

Το ΛΚΙ αποτελεί το πρώτο του είδους του για τα κοζανίτικα και βλέπει το φώς της δημοσιότητας δεκατέσσερα χρόνια μετά την έκδοση του πρώτου αυτοτελούς κοζανίτικου γλωσσαρίου, που είχα την τιμή και τη χαρά να δημοσιεύσω με τη χρηματοδοτική στήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης.


Η έκδοση αυτή αποτελείται απο τρείς τόμους. Στον πρώτο δίνεται το λημματολόγιο (τα λήμματα) του λεξικού και ένας σύντομος κατάλογος των βασικότερων γραπτών πηγών για το κοζανίτικο ιδίωμα· κυκλοφορεί τυπωμένος και διατίθεται απο τον Σύνδεσμο Γραμμάτων και Τεχνών.

Στον δεύτερο τόμο δίνεται το ελληνο-κοζανίτικο γλωσσάρι, που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συμπληρώνει το παρόν κοζανιτο-ελληνικό λεξικό· το γλωσσάρι αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο ευρετήριο, μέσω του οποίου ο αναγνώστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ) για να αναζητήσει τις κοζανίτικες σημασίες και λέξεις στο παρόν λημματολόγιο.

Τέλος, στον τρίτο τόμο δίνονται το σύνολο της βιβλιογραφίας, οι συντομογραφίες, η περιγραφή του ιδιώματος και τα εισαγωγικά, οπου περιγράφεται, μεταξύ των άλλων, η μέχρι σήμερα πορεία της κοζανίτικης λεξικογραφίας και αναλύονται οι επιστημονικές, τεχνικές και ορθογραφικές επιλογές που χαρακτηρίζουν το Κοζανιτολόγιο.

Ο δεύτερος και ο τρίτος τόμος θα κυκλοφορήσουν δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) μέσω του μπλόγκ «Κοζανιτολόγιο».

Γενικότερα θα υπάρξει ενημέρωση και καινούργιο υλικό στην διεύθυνση kozanitologio.blogspot.gr, ενώ στο Facebook η ενημέρωση θα γίνεται μέσω της ομώνυμης σελίδας.


Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση παραδίδω τόσο στον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας, όσο και στην επιστημονική κοινότητα ένα τεκμήριο της ιστορίας της Κοζάνης, με την ευχή να αποτελέσει το έναυσμα για πιό συστηματική και εντατική δραστηριότητα σε ερευνητικό, εκδοτικό και γενικότερα πολιτιστικό επίπεδο.

[διαβάστε το έγγραφο, χρησιμοποιώντας τη μπάρα στα δεξιά για σκρολάρετε πάνω-κάτω]


ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ Α΄ ΤΟΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣΑπο τη θέση του διαχειριστή θα ήθελα να επισημάνω τη συμβολή του Πέτρου Ν. Παπαναούμ, χάρη στον οποίο έγινε η δυνατή η σημερινή δημοσίευση, όπως και η δημιουργία του Κοζανιτολογίου.Η ΑΦΙΣΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Χριστόδουλος Αστ. Χριστοδούλου