22 Ιανουαρίου 2016

«Χάρτες της Ανασελίτσας [Βοΐου] και των Γρεβενών», του Γιώργου Τσότσου.


Στην παρούσα ανάρτηση δίνονται δύο χάρτες του Γιώργου Τσότσου για τη ΝΔ Δυτική Μακεδονία, με επίκεντρο τις επαρχίες Βοΐου (Ανασελίτσας) και Γρεβενών.

Ο πρώτος χάρτης είναι τοπογραφικός και έχει τα ελληνικά ονόματα των οικισμών, ενώ δίνονται και στοιχεία για τα πληθυσμιακά μεγέθη.

Ο δεύτερος χάρτης είναι δημογραφικός και δίνεται η εθνο θρησκευτική σύσταση των οικισμών στα τέλη της Τουρκοκρατίας.

Η Ανασελίτσα (Βόιο) στις αρχές του 20ού αιώνα.
[το μέγεθος των γραμμάτων του κάθε οικισμού είναι ανάλογο του πληθυσμού]

Χάρτης του Γ. Τσότσου, που δημοσιεύτηκε στον τιμητικό τόμο για τον καθηγητή Λαγόπουλο: Ευάγγελος Π. Δημητριάδης & Γεώργιος Π.Τσότσος, Μεθοδολογία διερεύνησης ιστορικής γεωγραφίας: το παράδειγμα της επαρχίας Ανασελίτσας Δυτικής Μακεδονίας κατα τον 19ο-αρχές 20ού αι. (Πόλεως Λόγος: Τιμητικός τόμος στον καθηγητή Α.-Φ. Λαγόπουλο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 226).Χριστιανικά, μουσουλμανικά και μικτά χωριά των επαρχιών Ανασελίτσας και Γρεβενών.