29 Μαΐου 2015

«Η επαρχία Κοζάνης μέσα απο τον εκλογικό κατάλογο του 1920», του Γιάννη Γκλαβίνα


Ο Γιάννης Γκλαβίνας παρουσιάζει την εικόνα της επαρχίας Κοζάνης, όπως αυτή αντανακλάται στον εκλογικό κατάλογο του 1920.

Παρουσιάζονται αριθμητικά δεδομένα που αφορούν την πληθυσμιακή σύνθεση της επαρχίας Κοζάνης και την κατανομή των επαγγελμάτων ανα πληθυσμιακή ομάδα.

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντες είναι οι πίνακες που παρουσιάζουν τον πληθυσμό των χωριών και τον αριθμό των επαγγελματιών ανα οικισμό: