28 Νοεμβρίου 2016

Πέντε κοζανίτικα κείμενα του Λάζου Κουζιάκη


Στην ανάρτηση αυτή παρουσιάζεται η τελευταία επεξεργασία πέντε κειμένων του Λάζου Κουζιάκη:

[1] Σκΐρκα, [2] Ου θέρους, [3] Ου τρύγους, [4] Τα καζάνια & [5] Ου Βαγγέλτς ου σαλπιγκτής.

Τα κείμενα είναι γραμμένα στο ιδίωμα της πόλης της Κοζάνης και πρωτοδημοσιεύτηκαν στο βιβλίο του συγγραφέα το 2008, ενώ την επεξεργασία τους επιμελήθηκε για το Κοζανιτολόγιο ο διαχειριστής.

Τα παραπάνω κείμενα ξεχωρίζουν απο τα υπόλοιπα του είδους τους, γιατι στον ιστότοπο του Φανού Σκΐρκας είναι διαθέσιμα και τα ηχητικά τους και συνεπώς μπορεί κάποιος όχι μόνο να τα διαβάσει, αλλα και να τα ακούσει.


Η παρούσα επεξεργασία βασίζεται στην αντιπαραβολή των ηχητικών και του τυπωμένου κειμένου, ενώ το κάθε κείμενο δίνεται σε δύο εκδοχές:

  • Υπομνηματισμένη εκδοχή: ακολουθούνται οι φωνητικές και ορθογραφικές αρχές που παρουσιάζονται στο Κειμενολόγιο και σε αυτήν δίνονται αναλυτικές υποσημειώσεις για τις εκάστοτε επιλογές που διαμόρφωσαν το τελικό κείμενο.
  • Εκλαϊκευτική εκδοχή: βρίσκεται πιό κοντά στη νεοελληνική ορθογραφία (με εξαίρεση τον Τονισμό) και βασίστηκε στην υπομνηματισμένη. Σε αυτήν διορθώνονται τα μή κοζανίτικα στοιχεία που έχουν επισημανθεί στην υπομνηματισμένη, ενώ δίνονται και ερμηνεύματα για άγνωστες κοζανίτικες λέξεις και φράσεις.

Στα κείμενα έχει διορθωθεί η ορθογραφία, η στίξη, ακόμα και ο τίτλος του τελευταίου κειμένου, ενώ προτάσσεται εισαγωγή, όπου παρουσιάζονται τα κείμενα, τα χαρακτηριστικά της επεξεργασίας και η λογική με την οποία δουλεύτηκαν τα κείμενα.

Παρότι στην παρούσα ανάρτηση δίνεται το σύνολο της επεξεργασίας (οι δύο εκδοχές των πέντε κειμένων και η εισαγωγή), για το κάθε κείμενο υπάρχει και ξεχωριστή ανάρτηση, απο όπου είναι προσβάσιμη η εκλαϊκευτική εκδοχή του κάθε κειμένου.


Για να κατεβάσετε τα κείμενα, πατήστε ΚΛΙΚ ΕΔΩ.ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΚΟΖΑΝΙΤΟΛΟΓΙΟ


Στις 17 Οκτωβρίου του 2014 πρωτοδημοσιεύτηκε στο Κοζανιτολόγιο το τελευταίο κείμενο του βιβλίου, που ο Κουζιάκης έχει δημοσιεύσει με τον τίτλο «Ου σαλπιγκτής».

Στο Κοζανιτολόγιο το κείμενο δημοσιεύτηκε με τον τίτλο «Ου Βαγγέλτς κι η σάλπιγγα», ενώ την ίδια κιόλας μέρα ο τίτλος διορθώθηκε σε «Ου Βαγγέλτς ου σαλπιγκτής».

Μετά από τρεις μέρες (20 Οκτωβρίουδημοσιεύτηκε το πρώτο κείμενο του βιβλίου, με τον τίτλο «Σκΐρκα».

Ακολούθησε ένα κενό ενός μήνα και στις 25 Νοεμβρίου τα παραπάνω δύο κείμενα, μαζί με το κείμενο «Τα καζάνια», δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά σα σύνολο, ενώ για πρώτη φορά τα κείμενα δημοσιεύτηκαν χωρισμένα σε αριθμημένες ενότητες, ώστε να διευκολύνονται οι παραπομπές.

Την επόμενη μέρα (26 Νοεμβρίουπροστέθηκε στο σύνολο και το κείμενο «Ου θέρους».

Η συνολική δημοσίευση των κειμένων ολοκληρώθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2014, όταν προστέθηκε στο σύνολο και το κείμενο «Ου τρύγους».

Τότε ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά και η γενικότερη αναθεώρηση της επεξεργασίας των πέντε κειμένων του Κουζιάκη, στην οποία προστέθηκε και η επεξηγηματική εισαγωγή.

Στις 23 Δεκεμβρίου 2014 δόθηκε στη δημοσιότητα η δεύτερη συνολική επεξεργασία των κειμένων, ενώ καινούργια και βελτιωμένη επεξεργασία δημοσιεύτηκε στις 9 Ιανουαρίου 2015.

Στις 20 Ιανουαρίου 2015 δημοσιεύτηκε η τέταρτη επεξεργασία, στην οποία προστέθηκε και το σύντομο γλωσσάριο.

Βέβαια, η επεξεργασία των κειμένων δεν πρόκειται να μείνει εδώ, καθώς μπορεί να έχουν αντιμετωπιστεί και να έχουν αναδειχτεί κάποια από τα ζητήματα των κειμένων, αλλά υπάρχουν πολλά ακόμα στοιχεία που μπορούν να αναδειχτούν και να μελετηθούν.Η πρώτη σελίδα της δημοσίευσης της 17ης Οκτωβρίου 2014
Η τελεταία σελίδα της δημοσίευσης της 17ης Οκτωβρίου 2014
Τα περιεχόμενα της επεξεργασίας της 27ης Νοεμβρίου 2016
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣΟ συγγραφέας