Σήματα
~ Τα επίσημα σήματα του Κοζανιτολογίου ~

Σήμα 1

Σήμα 2
Σχεδίαση: Πέτρος Παπαναούμ - Χριστόδουλος Χριστοδούλου