22 Οκτωβρίου 2016

«Δλιά απ' βγάν΄ δικάρις παίνισέ μι», του Νάση Αλευρά


- Δέν τα κάμνου χάζ΄ ιγώ τα «Ζήτου!» κι τα «Μπράβου!». Ιγώ χαλέβου να γλέπου καμιά προυκουπή κι τότις να σι πινέσου. Μι σιουρδίτ΄κα χουριό δέ γιένιτι, ούδι χαΐρ΄ κι προυκουπή γλέπς...

- Άκσι, να σι πώ: άμα δέν ήταν κι οι σιούρδ΄, δέν τα φαίνουνταν οι γνουσ΄κοί...

- Τώρα ουμίλ΄τσις καλά κι μακάρ΄ να σι δώσ΄ φώτισ΄ ου θός, να βάλτς κι’ ισύ μπυαλό. Αμήν!

Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο, μαζί με άλλα κείμενα, πατώντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.