28 Μαΐου 2015

«Μπαλίτ΄κα κι σιουρδίτ΄κα (ΙV)», του Δημήτρη Βούρκα

Ντρίιιν! το τηλέφωνο.
- Ποιός είναι παρακαλώ;;
- Ποιός άλλους να είνι, αρα; Ιγώ είμι!
- Καλά, ισύ είσι, αλλά ποιός είσι;
- Άιντι-άιντι! Τόχς γιρά χαμένου μι φαίνιτι!
- Καλά, ιγώ τόχου γιρά χαμένου κι τόχου από κιρόν: ισύ πέ-μι ποιός είσι!

Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο, μαζί με τα υπόλοιπα κείμενα του Δ. Βούρκα πατώντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.