21 Νοεμβρίου 2016

Δέκα κοζανίτικα κείμενα του Δημήτρη Βούρκα


Τα κείμενα είναι γραμμένα στο ιδίωμα της πόλης της Κοζάνης και την επεξεργασία τους επιμελήθηκε για το Κοζανιτολόγιο ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου.

Για να κατεβάσετε τα κείμενα, πατήστε ΚΛΙΚ ΕΔΩ.


Τα περιεχόμενα της τελευταίας επεξεργασίας (17 Μαρτίου 2016)Τα πρώτα εφτά κείμενα δημοσιεύτηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2015. Στις 7 Φεβρουαρίου 2015 προστέθηκε το κείμενο Ου απόιρας (4.2.15), το Μπαλίτ΄κα κι σιουρδίτ΄κα (ΙV) (19.3.15) προστέθηκε στις 22 Μαρτίου 2015, ενώ Η ιξουστρέφεια (10.3.16) προστέθηκε στις 17 Μαρτίου 2016


Τα περιεχόμενα της επεξεργασίας της 17ης Απριλίου 2015Τα περιεχόμενα της επεξεργασίας της 13ης Φεβρουαρίου 2015


Τα πρώτα εφτά κείμενα (25 Ιανουαρίου 2015).