20 Οκτωβρίου 2014

Διορθώσεις και συμπληρώσεις στα "Κουζιανιώτ'κα"

Πρόκειται για ένα παράρτημα στο Λεξικό του Κοζανίτικου Ιδιώματος, όπου διορθώνονται και συμπληρώνονται στοιχεία στη λεξικογραφική εργασία του Χριστόδουλου Χριστοδούλου για το ιδίωμα της Κοζάνης.


Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο 52ο τεύχος των Ελιμειακών τον Ιούνιο του 2004.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ: Χριστοδούλου 2004: 90-8.