15 Δεκεμβρίου 2015

«Τα τουρκικά σχολεία των Καϊλαρίων (Πτολεμαΐδας) και της περιφέρειάς τους κατα το σχολικό έτος 1913-14», του Πασχάλη Βαλσαμίδη


Πασχάλης Βαλσαμίδης, Τα τουρκικά σχολεία των Καϊλαρίων (Πτολεμαΐδας) και της περιφέρειάς τους κατα το σχολικό έτος 1913-14: τριακοστό τρίτο τεύχος του περιοδικού «Μακεδονικά» (της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών) του 2003 (σελ. 255-79).