24 Μαΐου 2015

«Αγγλογερμανικά», του Γιάννη Βανίδη


Αδουκιέστι, ρα, ντίπ ‘ν παλιά τ’ Βιβλιουθήκ΄ πούταν παπχάτ’ ‘π του Δημαρχείου; Τώρα τα πείτι κι σήμιρας παπχάτ’ είντην. Μούλουνέτι ρα, μην κρέν.τι, γιατί καμόσ΄ πουλιτικουποιημέν΄ διανουούμιν΄ τα χιρήσν ν’ αραδούν αναλουγίις κι μιταφουρές κι συμβουλισμοί γιατί τάχατ΄ λέμι η Βιβλιουθήκ΄ παπχάτ’ ‘π του Δημαρχείου κι «Τί ιννουείτι;» κι τέτχια. Τιλιφταία ‘ν έβαλαν σι όρουφουν (στα παλιά τα χασαπλιά), μα μακρά. Ιά, ήταν κι είντην λέου παπχάτ’ κι μακρά μνιά ζουή. Κι αν δέν βρίσκουνταν καμόσ΄ Ντιλιαλήδις κι Σαμπανόπουλ΄, τα τς είχιν καμαρώσ΄ τς μασκαρέτις απου νουρίς.

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΛΤΑΔΩΡΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΡΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 1962)Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο, μαζί με τα υπόλοιπα κείμενα του Βανίδη πατώντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.