26 Μαΐου 2015

«Ένας αρβανίκους σην πλατέα», του Δημήτρη Βούρκα


Έσκαψιν ου νοικουκύρς, λιέει του έργου, του πάτουμα που ήταν χώμα, για να του φκιάσ΄ μι σανίδια κι βρήκαν οι αργάτδις ένα ρουμαϊκό λουτρό, πλακών’ν όλ΄ οι ανιφθυνουϋπεύθυν΄ κι αραδούσαν να βρούν τί τα φκιάσν μι του λουτρό κι ου κιρός πιρνούσιν κι ου φουκαράς ου νοικουκύρς τραβούσιν τα μαλλιά τ’ μι του κακό π’ τουν βρήκιν κι δέ μπουρούσιν να φκιάσ΄ του πάτουμα, να πααίν΄ να κάτσ΄ στου σπίτι τ’.
Μπορείτε να κατεβάσετε το παραπάνω κείμενο, μαζί με τα υπόλοιπα κείμενα του Δ. Βούρκα πατώντας ΚΛΙΚ ΕΔΩ.